Rejestracja - Zał. 1 - Deklaracja członkowska - małoletni

Rejestracja - Zał. 2 - Klauzula informacyjna art. 13

Statut Klubu Piłkarskiego BÓR

Rejestracja - Regulamin Klubu v1.0

Obóz sportowy - Formularz zgłoszeniowy

Lista rzeczy do zabrania oboz

Rejestracja - Zał. 3 - Deklaracja rezygnacji Bór