Rejestracja - Zał. 1 - Deklaracja członkowska - małoletni