Zarząd:

Prezes – Piotr Barański

Wiceprezes – Klaudia Stelmach

Skarbnik – Małgorzata Drewalska – Fryzeł

Członek Zarządu – Grzegorz Czekirda

Członek Zarządu – Marta Grzegorzewska