Zarząd:

Prezes – Klaudia Stelmach

Wiceprezes – Marta Grzegorzewska

Skarbnik – Małgorzata Drewalska – Fryzeł