Zarząd:

Prezes – Klaudia Stelmach

Wiceprezes – Marta Grzegorzewska

Skarbnik – Henryk Szyszko

Członek Zarządu – Tomasz Osiński