Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KP Bór Oborniki Śląskie

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KP Bór Oborniki Śląskie

Zarząd Klubu Piłkarskiego Bór Oborniki Śląskie – zgodnie z paragrafem
§ 22 Statutu – zaprasza wszystkich członków naszego stowarzyszenia na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w 30 czerwca 2022 r w siedzibie klubu ul. Wolności 15 Stadion Miejski na godz. 18:00, w przypadku braku kworum zebranie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 18:30.

Szczegółowe informacje w porządku obrad.